Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong, với tiếng hát Ngọc Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét