Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Đạt Ma Dịch Cân Kinh

Xin chuyển quí vị và quí bạn 2 video mới nhận được.
Xưa nay nhiều người tập môn phất thủ này qua sách vở. Tôi cũng từng viết sơ trong bài "Hoàng Hạc: Bấm Vòng Vươn Buông". Môn này, sách QiGong bên Pháp, Gs Anfré Faubert đặt trong những "QiGong Universelles". Hôm nay mới thấy 1 vị Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện video để truyền bá, thực tiển hơn là dọc mấy tài liệu tên Internet. Các điều căn bản tôi thấy rất đúng như đã từng học. Các cơ chế chắc sẽ được giải thích trong thời gian ngắn nữa trong các phần kế lên YouTube. Tuy nhiên nếu ai cần giải đáp các thắc mắc khó hiểu xin đặt câu hỏi, tôi sẽ mạn phép cố gắng lấy sự hiểu biết nông cạn của mình để trả lời.
Thân kính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét